top
logo
Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)

Follow us!!

FacebookTwitterLinkedIn

Jury
Waardering PDF Afdrukken E-mail


Iedere prestatie van de deelnemers is goed/gelijkwaardig ongeacht of deze een beginner, gevorderde of zelfs Europees kampioen is. Daarnaast maken alle deelnemers wel eens fouten.

Een danser is vergelijkbaar met een student. De ene student beheerst in afzienbare tijd de te bestuderen stof terwijl een ander hier meer moeite mee heeft. Deze laatste zal op een ander studiegebied mogelijk sterker zijn.
Deze vergelijking is niet gebaseerd op de materie maar beide studenten blinken uit in een ander vak en men is als ouder en/of leraar tevreden over beide leerlingen. Op studiegebied zijn echte uitblinkers, vele goede maar ook middelmatige studenten te vinden.

NU VANUIT HET OOGPUNT VAN DE DANSSPORTWERELD GEZIEN

Wij gaan van het standpunt uit dat de danser slechts dat kan beheersen wat in een bepaald tijdsbestek geleerd is. Als de danser een jaar les heeft gehad samen met dansers die al drie jaar les volgen, kan men er niet van uitgaan dat deze dansers op een gelijk niveau presteren. Dit heeft naast tijd en de nodige ervaring vooral doorzettingsvermogen en de wil om het te leren nodig. Hierbij spelen karakter en mentaliteit van de danser een grote rol. Het bekende spreekwoord "oefening baart kunst" is hierbij zeer zeker van toepassing.

DE VERKLARING VAN HET GEHANTEERDE PUNTENSYSTEEM

In de B-klasse is:

7.0 punten – 7.5 punten: Minder goed
7.5 punten – 8.0 punten: Voldoende
8.0 punten – 8.5 punten: Goed
Het behalen van 2 maal een waardering van 26.5 punten betekent een promotie naar de A-klasse.

In de A-klasse is:

8.0 punten – 8.5 punten: Minder goed
8.5 punten – 9.0 punten: Voldoende
9.0 punten – 9.5 punten: Goed
9.5 punten – 10 punten: Zeer Goed

TRAINERS:
Opgroeiende jeugd trainen is een zeer verantwoordelijke opgave. Noodzakelijk hierbij is dat men de betreffende leerling leert kennen want iedere jeugdige leerling is anders. Daarnaast zal er ten alle tijden rekening gehouden moeten worden met het kunnen van de desbetreffende leerling. Men kan een leerling alleen dat leren wat binnen de mogelijkheden van deze leerling ligt. Zo kan deze tijdens de toernooien datgene laten zien wat volledig beheerst wordt.

Ook de keuze van de muziek speelt een grote rol. Bijvoorbeeld kan men een pittige leerling beter niet op langzame muziek laten dansen. Deze zal zich niet op zijn/haar gemak voelen en de dans zal waarschijnlijk niet optimaal gebracht kunnen worden. De muziek, maar ook de danselementen dienen zo gekozen te worden dat deze bij de persoonlijkheid van de leerling passen. Dan alleen zal de kans op succes groot zijn.

Daarnaast zal elke trainer volledig op de hoogte moeten zijn van de dansrichtlijnen die gehanteerd worden binnen de I.D.A.

TOT SLOT: 

Alle bij de I.D.A. aangesloten verenigingen ontvangen jaarlijks (na de algemene ledenvergadering) een exemplaar van de recente dansrichtlijnen. Mochten er tijdens het seizoen aandachtspunten te melden zijn, dan zal dit meteen kenbaar gemaakt worden aan de verenigingen. Dat de trainers de dansrichtlijnen ontvangen en daarnaast op de hoogte blijven van eventuele aandachtspunten is de verantwoordelijkheid van de betreffende vereniging.

Is er iets niet helemaal duidelijk of hebt u nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op via de contactlink op deze site of rechtstreeks met ons secretariaat.

 

bottom

Copyright © 2018 I.D.A.-Dancesport. All Rights Reserved.