top
logo
Dutch-NetherlandsDeutsch (DE-CH-AT)

Follow us!!

FacebookTwitterLinkedIn

Algemene Informatie
Doelstelling van de I.D.A. PDF Afdrukken E-mail


De doelstelling van de I.D.A. is het bevorderen van de beoefening van de danssport, in het bijzonder het garde- en showdansen, alles naar de richtlijnen en de categorieën van de I.D.A. 

De I.D.A. probeert haar doel onder meer te bereiken door:

  • Het bevorderen van de organisatie van internationale danssporttoernooien.
  • Het organiseren van cursussen gericht op het opleiden van trainers en juryleden, geheel in overeenstemming met de internationale richtlijnen.
  • Het leggen en onderhouden van contacten met andere bonden, verenigingen, gemeenschappen en andere organisaties, zowel nationaal als internationaal, die het overeenkomstige doel beogen en dit doel op dezelfde manier proberen te bereiken.
  • Het op alle mogelijke manieren de beoefening van de danssport te bevorderen en te steunen.
  • De leden van de bond op nationaal en internationaal vlak te vertegenwoordigen.
  • Het verrichten van alle andere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin des woords verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De doelstelling van de I.D.A. kenmerkt zich door de manier van samenwerking tussen het bestuur, het jurycorps en de bij haar aangesloten verenigingen. De dans- en toernooirichtlijnen van de I.D.A. zijn dan ook in samenspraak met de bij haar aangesloten verenigingen tot stand gekomen en kunnen jaarlijks op de algemene ledenvergadering op verzoek besproken worden.
Deze richtlijnen zijn zodanig opgesteld dat het voor iedereen, welke dansstijl of op welk niveau dan ook gedanst wordt, mogelijk is om bij de I.D.A. te dansen. Er zijn geen verplichte danselementen in de dansrichtlijnen opgenomen omdat wij van mening zijn dat een danser alleen dat moet kunnen uitvoeren wat hij of zij ook daadwerkelijk beheerst. Daarnaast zijn er in de dansrichtlijnen geen verboden danselementen maar wel enkele beperkingen opgenomen die er op gericht zijn de dansers te beschermen om zodoende blessures zien te voorkomen.

Bij de I.D.A. bestaat geen enkel verschil tussen grote en kleine verenigingen. Iedere, bij de I.D.A.  aangesloten vereniging is volwaardig lid en wordt dan ook als zodanig behandeld.
Verder wordt iedereen, met inachtneming van de geldende I.D.A.-richtlijnen, zoveel mogelijk ondersteund door het bestuur en het jurycorps en mogelijke door andere lidverenigingen. Het laagdrempelige karakter is kenmerkend voor de I.D.A., iedereen is aanspreekbaar.

Onze werkwijze is er op gebaseerd dat de danssporttoernooien op een ontspannen manier verlopen. De deelnemers en toeschouwers kunnen altijd genieten van een gezellige en ontspannen sfeer.
Wij zijn er van overtuigd dat topsport en ontspanning samen door één deur passen. Het moet mogelijk zijn om op een ontspannen en leuke manier in contact te komen met deze fantastische en verslavende sport.

Voor de I.D.A. is het heel belangrijk dat jong en oud, ongeacht het dansniveau, samen hand in hand de danssport terugbrengen naar de gedachte waar het allemaal om begonnen is:

HET PLEZIER IN HET DANSEN MOET VOOROP STAAN

Alleen maar presteren moet niet voorop staan. Concurrentie is belangrijk maar plezier hebben in het dansen is het allerbelangrijkste. Het presteren komt naarmate het dansniveau stijgt vanzelf maar moet zeker niet een negatieve boventoon gaan voeren.

Dat men steeds meer en meer overtuigd raakt van de positieve uitwerking van deze doelstelling blijkt uit het gestaag groeiende ledenaantal van de I.D.A.

Is uw interesse in de I.D.A. gewekt? Bezoek dan eens een van onze danssporttoernooien. Wij zullen u desgevraagd graag persoonlijk te woord staan of vraag informatie aan via deze site.

 

bottom

Copyright © 2018 I.D.A.-Dancesport. All Rights Reserved.